COVID-19 REGELS
UPTDATE 6 november
Gezien de huidige situatie betreft covid-19 en de persconferentie van dinsdag 4 november zullen voor de komende 2 weken de volgende lessen vervallen:
- maandag 9 november: Wing chun kung fu 20.00 - 21.30
- woensdag 11 november: Nunchaku-do 19.30 tot 20.30
- woensdag 11 november: Wing chun kung fu 20.30 tot 22.30

- maandag 16 november: Wing chun kung fu 20.00 - 21.30
- woensdag 18 november: Nunchaku-do 19.30 tot 20.30
- woensdag 18 november: Wing chun kung fu 20.30 tot 22.30

De jeugdgroep nunchaku kan doorgaan met trainen op de maandag 9 november en maandag 11 november.

De uitgevallen lessen zullen we in het nieuwe jaar inhalen d.m.v inhaal lessen. Deze datums zullen zsm worden bekend gemaakt!


UPTDATE 16 oktober
Gezien de huidige situatie betreft covid-19 en de persconferentie van dinsdag 13 oktober gaan we de regels aanscherpen.
Hieronder alle nieuwe regels;

Algemene nieuwe regels van de gemeente Utrecht:
- Alle competities, voor zowel jeugd/jongeren als volwassenen, zijn stilgelegd.
- Toeschouwers zijn niet toegestaan. Ook niet bij trainingen.
- Tijdens, voor en na het sporten wordt 1,5 meter afstand gehouden.
Dit betekent dat alleen sporten waarbij een onderlinge afstand van 1,5 meter gewaarborgd wordt, zijn toegestaan.
- Kinderen en jongeren t/m 17 jaar zijn uitgezonderd van deze regel.
- Er geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes.
Denk aan de (ontvangst)hal en gangen van sportaccommodaties.
- Tijdens het sporten mogen de mondkapjes af.
- Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt. Sporters moeten zich dus thuis omkleden en douchen.
- Sportkantines blijven gesloten.

Algemene regels van de gemeente Utrecht binnensport
- Binnen mogen in totaal maximaal 30 personen samen in een ruimte sporten.
- Voor volwassenen geldt: sport alleen of in het gezelschap van maximaal 4 personen met 1,5 meter afstand onderling.
- Deze afstand geldt nu ook tijdens het sporten. Trainers/begeleiders tellen niet mee in het maximum aantal van 4 personen per groep.
- Er mogen meerdere groepen van 4 personen op een zelfde binnenlocatie sporten,
mits de afstand tussen de groepen minimaal 1,5 meter is.
- Deze groepen dienen in een zelfde samenstelling te blijven om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
- Ook dient een afzonderlijke groep herkenbaar te zijn (bijvoorbeeld door middel van hesjes in eenzelfde kleur). Het maximale aantal is 30 personen per ruimte.
- Voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar geldt bovenstaande niet. Echter, wanneer er in een zelfde ruimte (bijvoorbeeld in een sporthal of gymzaal) door volwassenen én kinderen/jongeren samen wordt gesport, geldt wél de maximale groepsgrootte van 4 personen en de verplichte 1,5 meter afstand.
-Trainers/begeleiders tellen niet mee in het maximum aantal van 4 personen per groep. Ze tellen wel mee in het totale aantal van 30 personen per ruimte.

Wing chun kung fu
- Ten alle tijden 1.5 meter aanhouden
- Geen contact oefeningen meer zoals chi sau, en lap sau en sparren
- Desinfecteer je handen vooraf, tijdens en na de les
- Neem ook je eigen desinfectiemateriaal mee

Nunchaku-do
- Ten alle tijden 1.5 meter aanhouden
- Woensdagavond start de les om 19.15 ipv 19.30
- Mocht het druk zijn bij Wing Chun, dan stopt de les van woensdag om 20.30 zodat er genoeg ruimte is voor alle sporters
- Druk is boven de 10 mensen.
- Geen wedstrijden meer bij deelnemers 18+.
- Sporters onder de 18 jaar kunnen wedstrijdjes blijven doen.

We hebben mondkapjes in de zaal, maar neem altijd je eigen mee.


28 september
Update Covid regels

Beste sporters,
Gezien de huidige situatie betreft covid-19 en feedback van een aantal leden gaan we de regels aanscherpen betreft het sporten.
Hieronder alle nieuwe regels;

Wing chun kung fu
Mondkapje verplicht
- bij contact oefeningen zoals: Lap Sau en de dubbelhand Chi Sau
- desinfecteer je handen / handen vooraf deze oefeningen
- Neem ook je eigen desinfectiemateriaal mee
- Train zoveel mogelijk met dezelfde persoon

Nunchaku op woensdag
- Woensdagavond start de les om 19.15 ipv 19.30
- Mocht het druk zijn bij Wing Chun, dan stopt de les van woensdag om 20.30 zodat er genoeg ruimte is voor alle sporters.
- Druk is boven de 10 mensen.

We hebben mondkapjes in de zaal, maar neem altijd je eigen mee.


COVID REGELS ALGEMEEN
Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een 'intelligente lockdown'naar 'ruimte met regels'gegaan. Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Er zijn een aantal spelregels opgesteld om het sporten op een verantwoorde manier te laten verlopen. Hieronder staan de maatregelen vermeld waar men zich aan moet houden. Het is van groot belang dat iedereen zich hieraan houdt.

De regels in het kort
- Meld je aan bij Joris van den Berg voordat je naar de les gaat.

- Voordat je naar de les komt, moet je de gezondheidscheck hebben gedaan en verklaard dat je gezond bent;
-->HIER<-- kunt u de gezondschecklist downloaden.

- Kinderen worden bij de deur afgezet door de ouders. In het kleine gangetje is het ophaalpunt;

- Voor en na de les wordt de 1.5 meter aangehouden. Ook zoveel mogelijk in de kleedkamers;

- Werk/train zoveel mogelijk met dezelfde trainingspartner;

- Tijdens elke sport is er een coronabegeleider aanwezig;

- Mocht je ziek zijn of ziek voelen? Blijf dan thuis;

- Proefles kan alleen op afspraak;

- Helmen niet uitwisselen nunchaku;

- Targets desinfecteren tussendoor;

Veiligheid-hygiëneregels voor iedereen
- voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

- heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

- ben je 18 of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1.5 meter. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1.5 meter bij jou komen;

- ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1.5 meter tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1.5 mter bij jou komen;

- ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1.5 meter bij jou komen;

- tijdens het sporten gelden deze regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat;

- neem de gebruikelijke hygiene maatregelen in acht: was regelmatig je handen. hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen;

- gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingsessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

- was je handen (van vingertoppen t/m elleboog) met water en zeep (of ontsmettingsmiddel alcohol) voor en na bezoek sportlocatie;

- kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1.5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12;

- luister goed en volg meteen (zonder discussie) de aanwijzingen van de lesgevers op;

- voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld:

- verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor de ouder en verzorgers
- informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygieneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

- stem met je kind(eren) je contactgegeven af zoals 06-nummer;

- breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;

- breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

- breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

- breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huiskouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind(eren) tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

- reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;

- breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;

- als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

- kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;

- volg altijd de aanwijzingen op de instructeurs;

- als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleeft moet worden;

- direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.