WILFRED BOLTEN
3rd place World championship 2018 - 2e dan


2019
2e pl. - ONK Kumite -1.75 meter
3e pl. - ONK Kata Shodan

2018
2e pl. - Open Breukelse 2018 - Kata Shodan
3e pl. - Open Breukelse 2018 - Kumite -1.75 meter
3e pl. - WK 2018 - Kumite -1.75 meter
3e pl. - USC Cup kata shodan
3e pl. - USC Cup kumite -1.75 meter A klasse
2e pl. - USC Cup Best of the Best Kumite

2017
1e pl. - Open Breukelse 2018 - Kumite -1.75 meter
3e pl. - USC Cup Amsterdam 2017 - Kumite -1.75 meter A
1e pl. - ONK Goldenscore 2017 - Kata Thé Synchroon
2e pl. - ONK Goldenscore 2017 - Kumite teams

2016
1e pl. - ONK Goldenscore 2016 - Kata Thé Synchroon
2e pl. - ONK Goldenscore 2016 - Kumite teams
Stijlprijs senioren - Open Breukelse 2016
1e pl. - Open Breukelse 2016 - Kumite -1.75 meter A klasse
3e pl. - Open Challenge Cup 2016 - Kumite -1.75 meter A klasse
1e pl. - Open Nederlandse Kampioenschappen 2016 - Kumite -1.75 meter A klasse