NUNCHAKU-DO
"Knowledge will give you power, but character respect" - Bruce Lee


Sportschool Van den Berg geeft les in de sport Nunchaku-do. Bij Nunchaku-do wordt er getraind met de Nunchaku, een Japans wapen. Onze nunchaku groep bestaat uit de jeugdgroep en volwassengroep. Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van de saftey-nunchaku. Een veilige versie van het wapen zodat in alle veiligheid gesport kan worden.
Nunchaku-do is van een jonge leeftijd te beoefenen. Oog- handcoördinatie wordt uitermate getraint met deze sport.

Daarnaast staan de budo aspecten zoals respect en discipline voorop tijdens de lessen. Onze groep bestaat uit de jeugdgroep, volwassengroep en het wedstrijdteam. Nunchaku bestaat uit 4 disciplines: Kumite, Kata, Freestyle en Jutsu.

Kijken of meedoen?
Kijken of een proefles volgen? Dan kan altijd! Voor de jeugdgroep kunnen er 2 gratis proeflessen gevolgd worden.
Neem contact met ons op via de contactpagina en plan een proefles in!

Nunchaku-do
Jeugd: Vanaf 6 jaar t/m 16 jaar
Volwassenen: Vanaf 17 tot ouder

Maandagavond - jeugdgroeps training: 19.00 tot 20.00
Woensdagavond - volwassenengroep training: 19.30 tot 21.00


De 4 onderdelen van Nunchaku-do
1. KUMITE. Twee gevecht/sparren met de nunchaku.


2. FREESTYLE. De vrije oefening op muziek.


3. KATA. Vaste oefening voor het trainen van technieken.


4. Nunchaku Jutsu. Verdedigingstechnieken waar worpen en klemmen wordt getraint.